BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marine Kristiansson

BVC- och distriktssköterska

Telefontid vardagar 8.15-9.00

Frida Sigvardsson

BVC- och distriktssköterska

Telefontid vardagar 8.15-9.00

Ann-Christin Valfridsson

BVC- och distriktssköterska

Telefontid vardagar 8.15-9.00

Gabriella Roos

BVC och Distriktsköterska

Telefontid vardagar 8.15-9.00