Man får hjälp med övning på rehab. Man får hjälp med övning på rehab.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som har med ditt besök hos oss att göra. 

 • Pris och betalning

 • Vad kostar mitt besök?

  Priserna i listan nedan gäller för alla våra vårdcentraler i Region Kronoberg. Tänk på att denna mottagning kanske inte har alla mottagningar som står i prislistan.

  Observera att det kan vara olika avgifter som gäller beroende på om du besöker den mottagning du är listad på eller om du besöker en annan mottagning. Högkostnadsskyddet ligger på 1 150 kr.

  Vi följer de priser för vårdbesök som satts upp av Region Kronoberg:

  • Läkarbesök (allmän/specialist inom vårdvalet) 150 kr
  • Allmänläkare 150 kr
  • Specialistläkare  300 kr
  • Läkarbesök på jourcentral kväll/helg 300 kr
  • Telefonrådgivning av läkare 100 kr 
  • Besök hos sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog med mera 100 kr
  • Utprovning av hjälpmedel 150/300 kr
  • Sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska i primärvården  100 kr
  • Provtagning som är kopplat till besök 0 kr
  • Provtagning som ej är kopplat till besök 100 kr
  • Gynekologisk cellprovskontroll efter kallelse (100 kr om du inte bokar av eller om din tid) 0 kr
  • Gynekologisk cellprov på egen begäran 200 kr
  • Receptförskrivning 0 kr
  • Mödravård & barnhälsovård 0 kr
  • Barnmorskerådgivning 0 kr

  Priset för ditt vårdbesök är beroende av vem du träffar och på vilken mottagning. 

  Läs mer om patientavgifter i Region Kronoberg

 • Vad händer om jag uteblir från mitt besök?

  Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före ett bokat besök, eller helt uteblir, behöver du betala en avgift. Vilket belopp du då får betala beror på vilken typ av besök du skulle ha haft hos oss.

 • Kostar det någonting för barn/ungdomar att besöka vårdcentral, bvc eller annan mottagning?

  Nej, all vård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 20 år.

 • Stämmer det att vårdavgifterna är lägre för mig som är äldre?

  För dig som fyllt 85 år är vårdbesök avgiftsfria i hela Sverige. 

 • Patient- och datasäkerhet

 • Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter.
  • administration som rör dig i syfte att ge vård.
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning.
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

  Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

  Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.