Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Damir Rizvanovic

Verksamhetschef

Angelika Uleskog

Distriktssköterska

Christin Åsheden

Distriktssköterska/Inkontinens

Erika Horvath

Distriktssköterska/Diabetes

Kerstin Ekholm

Distriktssköterska/Demens

Olimpia Grahn

Distriktsköterska Astma/Kol

Catharina Lindqvist

Sjuksköterska

Elin Vahtera

Sjuksköterska

Emma Tegnvallius

Sjuksköterska

Koralia Ulanowicz

Sjuksköterska

Ann-Sofie Konnéus

Undersköterska

Anne Wreinert

Samtalsterapeut

Maja Berger

Receptionist

Vineta Palenzovska

Receptionist

Kristina Rasmusson

Medicinsk sekreterare

Oleksandr Semenov

Specialist i allmänmedicin

Olena Semenova

Specialist i allmänmedicin

Indira Aydamirova

ST-läkare

Jörgen Johansson

Medicinskt ansvarig läkare