Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Erika Horvath

Tf Verksamhetschef, Distriktssköterska

Ann-Sofie Konnéus

Undersköterska

Angelika Uleskog

Sjuksköterska

Catharina Lindqvist

Sjuksköterska

Emma Tegnvallius

Sjuksköterska

Koralia Ulanowicz

Sjuksköterska

Roxanne Toghroli

Sjuksköterska

Föräldraledig

Elin Vahtera

Sjuksköterska

Christin Åsheden

Distriktssköterska

Kerstin Ekholm

Distriktssköterska

Anne Wreinert

Samtalsterapeut

Vineta Palenzovska

Receptionist

Maja Berger

Receptionist

Kristina Rasmusson

Medicinsk sekreterare

Helen Nilsson Lejtzén

Specialist i allmänmedicin

Oleksandr Semenov

Specialist i allmänmedicin

Olena Semenova

Specialist i allmänmedicin

Stina Lundgren Soldan

Specialist i allmänmedicin

Indira Aydamirova

ST-läkare