Gravid mamma med blivande syskon Gravid mamma med blivande syskon

Välj oss

Vårdvalet är fritt och personligt och betyder att du väljer vilken mottagning du eller ditt barn vill tillhöra. Detta val gör du genom att lista dig.

För oss på Capio är det viktigt att du känner dig trygg med de personer du möter när du besöker oss och vår ambition är att du i möjligaste mån får träffa samma läkare från gång till gång. Som listad hos oss erbjuder vi dig:

  • Kontinuitet i din vård – när du är listad kan vi bättre lära känna dig och följa din hälsohistoria.
  • Lägre kostnad – i vissa regioner kostar besöket mindre om du är listad
  • Fast läkarkontakt – i vissa regioner erbjuder vi alltid en fast kontakt, i övriga försöker vi möta dina önskemål så långt det är möjligt.
  • Hög tillgänglighet - när vår vårdcentral inte är öppen kan du söka vård i appen – året runt mellan 8-22.
Här kan du läsa mer om hur du byter vårdcentral. Om du inte behöver mer information utan redan nu vill lista dig hos oss hittar du information om hur du går till väga nedan.

Lista dig via 1177.se

Via e-tjänsten för vårdval på 1177 Vårdguiden gör du ditt val genom att logga in och gå till funktionen Ändra vårdval. I vissa regioner väljer du vårdcentral/hälsocentral, barnavårdscentral, rehab- och barnmorskemottagning separat.