Patient undersöks i munnen. Patient undersöks i munnen.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Akut sjukdomstillstånd

  Om du drabbats av ett akut sjukdomstillstånd är du välkommen att kontakta oss på detta nummer.

  Helgfria vardagar 8.00-17.00
  0585-883 35
 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

  Mät ditt blodtryck själv i vårt blodtrycksrum
  Det är viktigt att hålla koll på blodtrycket. Ett förhöjt blodtryck under lång tid kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar.

  Till oss är du välkommen att själv ta ditt blodtryck utan att behöva beställa tid. I vårt blodtrycksrum finns tydliga instruktioner hur du själv tar ditt tryck. Behöver blodtrycket följas upp blir du kontaktad av en disktriktssköterska eller läkare inom 14 dagar.

  Vårt blodtrycksrum är stängt tillsvidare (pga covid-19).
 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

  Infusion (dropp)
  Ibland behöver vätska, näring eller läkemedel ges via infusion, vardagligt kallat dropp. Om din läkare har ordinerat infusionsbehandling hjälper våra sjuksköterskor dig.

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Tisdagen den 18 februari öppnar vi först kl 9.00 på grund av planerat strömavbrott.

  Öppet:
  Drop in Måndag - fredag kl 8.00 - 11.30 och 13.00 - 14.00

  Du behöver inte boka tid för provtagning.

 • Psykisk ohälsa (IBH)

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

  Telefon
  0585-883 33
 • Sjukskrivning

   

  Information till dig som blivit, eller upplever ett behov av att bli sjukskriven.
  Mer information finns på www.forsakringskassan.se
  När kan man bli sjukskriven?
  Vid sjukdom/skada som medför att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter har läkare möjlighet att sjukskriva dig, på heltid eller deltid. Det går i många fall bra att arbeta trots sjukdom eller skada.

  När kan man inte bli sjukskriven?
  Det är inte möjligt att bli sjukskriven för sådant som tillhör livets naturliga prövningar, t.ex. svårighet att få ihop livspusslet eller relationsproblem osv.

  Vad behöver läkaren veta?
  För att kunna skriva ett sjukintyg behövs information om aktuell sjukdom/skada och hur den begränsar dig. Detta innebär att du kommer behöva förklara vad det är som gör att du inte klarar av dina arbetsuppgifter.

  Vem beslutar om rätt till sjukpenning?
  Om läkare bedömer att du pga sjukdom/skada inte kan utföra arbete kan hen utfärda ett sjukintyg. Sjukintyget skickas därefter till Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till sjukpenning.

  Sjukskrivning vid arbetslöshet?
  Om du är arbetslös är det svårt att motivera en sjukskrivning. Du ska i så fall p.g.a. den aktuella sjukdomen/skadan vara så pass begränsad att du inte kan klara något som helst arbete, alltså inte ens enklare uppgifter såsom att prata i telefon, skriva på en dator eller uppgifter som inte är fysiskt belastande.

  När behöver jag ett sjukintyg?
  Du har full rätt att sjukskriva dig själv under de första 7 dagarna. Från dag 8 behöver din arbetsgivare däremot ett sjukintyg som du ska lämna in. Arbetsgivaren betalar din sjukpenning under de första 14 dagarna. Därefter övergår ansvaret till Försäkringskassan.

  Vad är syftet med sjukskrivningen?
  En sjukskrivning är en aktiv del av din behandling och ska tillsammans med andra rehabiliterande åtgärder bidra till att du återfår din arbetsförmåga.

  Vad finns det för risker med att vara sjukskriven?
  Ju längre sjukskrivningsperiod desto svårare kan det vara att återgå till arbete. Därför är det alltid viktigt att undvika längre sjukfrånvaro än nödvändigt. Det är bra om en sjukskrivning kan begränsas till deltid eftersom det minskar risken att bli långtidssjukskriven på heltid.

  Vad förväntas av dig under sjukskrivningen?
  Det är viktigt att du själv är med och tar ansvar för ditt tillfrisknande. Du kan komma att få uppgifter som du förväntas följa.

  Det kan t.ex. röra sig om behandling med en specifik medicin eller kontakt med sjukgymnast. Du kan också få egenvårdsråd som regelbunden fysisk aktivitet eller att upprätthålla sömn- och kostvanor. Regelbunden kontakt med arbetsplatsen eller arbetsgivaren kan också vara värdefullt. För många sjukdomar innebär inaktivitet att läkning förhindras eller försenas. Att vara aktiv i lagom mån är däremot ofta bra för måendet och tillfrisknandet.

  Vad är en rehabiliteringsplan?
  I samband med sjukskrivning som förväntas bli långvarig kan man upprätta en rehabiliteringsplan. Målet är att gynna ditt tillfrisknande och därmed återgång i arbete. Planen upprättar du tillsammans med läkare och innehåller information om vad du behöver för att må bättre. Risken om du inte följer rekommendationerna i planen är att du inte tillfrisknar. Därtill ökar risken för att Försäkringskassan inte beviljar fortsatt sjukpenning.

  Hur får jag tag på mitt sjukintyg?
  Vanligen skickas ditt sjukintyg elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Du är däremot tvungen att själv lämna en kopia till arbetsgivaren. Om du ej fick en skriftlig kopia vid läkarbesöket kan du ladda ner intyget från Försäkringskassans hemsida eller via 1177 Vårdguiden E-tjänster. Vid problem kan du ta kontakt med Capio Vårdcentral Lekeberg, 0585-883 33.

  Vad händer om jag inte kan börja jobba?
  Om det fortfarande finns begränsning i arbetsförmåga då din sjukskrivning löper ut kan det bli aktuellt med förlängning. Detta måste en läkare ta ställning till och i de allra flesta fall krävs ett läkarbesök. Om du inte redan fått tid för återbesök behöver du själv ringa och boka en tid. Det allra bästa är att träffa samma läkare som påbörjade sjukskrivningen. För att detta ska vara möjligt måste du ringa minst 2 veckor i förväg.

  Vad händer om Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning trots sjukintyget?
  Om Försäkringskassan anser att information saknas i sjukintyget ber de om en komplettering. Detta sker automatiskt till aktuell läkare. När Försäkringskassan fått den information de anser sig behöva för att kunna göra en bedömning tas beslut om din rätt till sjukpenning. Försäkringskassan kan trots att din läkare bedömt att du inte kan arbeta, avslå rätten till sjukpenning.

  Viktigt att tänka på: För många sjukdomar innebär inaktivitet att läkning förhindras eller försenas. Att vara aktiv i lagom mån är däremot ofta bra för måendet och tillfrisknandet.

  Vilka tidsramar gäller vid sjukskrivning? Försäkringskassans "Rehabiliteringskedja"
  I samband med en sjukskrivning inträffar vissa tidsramar i Försäkringskassans bedömningsförfarande:

  • Mellan dag 1-90 som du är sjukskriven kan Försäkringskassan betala ut sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare.

  • Mellan dag 91-180 kan Försäkringskassan betala sjukpenning endast om du inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

  • Mellan dag 181-365 kan du endast få sjukpenning om du inte kan utföra annat arbete som är normalt förekommande på hela arbetsmarknaden. Men detta gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366.

  Efter dag 365 kan du bara få sjukpenning om du inte alls kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på hela arbetsmarknaden.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Texttelefon

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  • Rådgivning 0 kr
  • Influensa, riskgrupp 0 kr  
  • Influensa, ej riskgrupp 180 kr
  • TBE, barn 360 kr
  • TBE, vuxen 370 kr
  • Pneumokocker 400 kr
  • HPV (livmoderhalscancer) 1 400 kr
  • Difteri & stelkramp 300 kr
  • MPR (mässling, påssjuka & röda hund) 400 kr
 • Återbud/administrativa frågor

  Helgfria vardagar 9.30-10.30. Övrig tid telefonsvarare.
  0585-883 02