Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mari Bodin

Distriktssköterska

Ulrika Carlén-Barrette

Verksamhetschef

Kristian Claesson

Specialist i allmänmedicin

Elsa Ekelin

Specialist i allmänmedicin

Ellen Ekstedt

AT-läkare

Malin Fredholm

ST-läkare

Johanna Gennel

Kurator

Maria Gustavsson

Undersköterska

Anders Hagvall

Specialist i allmänmedicin

Denise Hennerdahl

Medicinsk sekreterare

Johanna Häll

Sjuksköterska, diabetessköterska

Elin Johansson

Undersköterska

Veronica Johansson

Distriktssköterska

Carina Lagerström

Kurator

Martin Lundvall

Specialist i allmänmedicin

Erik Neander

ST-läkare

Katarina Nilsson

Medicinsk sekreterare

Magnus Persson

Medicinskt ansvarig läkare

Gustaf Rindler

ST-läkare

Sophia Sandvall

Distriktssköterska

Sofia Sigra

AT-läkare

Ingela Sundberg

Medicinsk sekreterare

Annika Sätter

Distriktssköterska, diabetessköterska

Sofia Varsami

Specialist i allmänmedicin

Föräldraledig

Christina Wasborg-Andersson

Distriktssköterska, astma/KOL-sköterska