Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Robert Kaivanto

Verksamhetschef

Ulrika Damström

Barnmorska

Heléne Talbäck

Barnmorska

Camilla Sundqvist

Barnmorska