BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Åse-Britt Vognild

BVC-sköterska

Samtalsbokning. Ledig fredag jämna veckor, övrig tid lämna meddelande

Malin Svensson

BVC-sköterska

Samtalsbokning. Ledig onsdagar, övrig tid lämna meddelande

Ulla Paulsson

BVC-sköterska

Samtalsbokning. Ledig fredagar ojämn vecka, övrig tid lämna meddelande

Tidsbokning/rådgivning (växel)

Reception

Robert Kaivanto

Verksamhetschef