Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Robert Kaivanto

Verksamhetschef

Peter Thörnell

Fysioterapeut

Josefin Olsson

Fysioterapeut

Christel Wallin

Fysioterapeut

Björn Åsbjer

Fysioterapeut