föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetesmottagning

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

  Teamarbete på Capio Vårdcentral Berga
  Vi på Capio Vårdcentral Berga arbetar i team för att ta hand om dig med diabetes på bästa sätt. Diabetesteamet träffas regelbundet och planerar verksamheten. Vi arbetar tillsammans för att hjälpa enskilda patienter utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter.

  Vi som arbetar i diabetesteamet är:

  • Kristina Kjellergren och Gabriella Hildebrand - diabetessjuksköterskor
  • Carola Viderström-Holm – undersköterska/provtagning
  • Elsa Dahlén - diabetesansvarig läkare
  • Lotta Lock Tornell - dietist
  • Margaretha Witterdal – fotterapeut

  Alla läkare på Capio Vårdcentral Berga har genomgått diabetesutbildning och arbetar med årliga diabetesbesök. Vår diabetesansvariga läkare Elsa Dahlén har dessutom forskat om riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom vid diabetes och är ledamot i Östergötlands diabetesråd.

  Diabetesutbildning hos vår dietist
  Alla patienter som har fått diagnosen diabetes eller förstadium till diabetes bokas in till en utbildning hos vår dietist. Under utbildningen får du information om kost vid diabetes. Det finns inga matlistor över vad man får respektive inte får äta. Det är mängden mat och struktur på livsmedlet som är av betydelse. Andra viktiga aspekter är hur maten fördelas över dagen och hur fysiskt aktiv man är. Detta får du fördjupade kunskaper om under diabetesutbildningen.

  Fotterapeuten undersöker dina fötter
  Alla patienter som har fått diagnosen diabetes kallas också till ett första besök hos vår fotterapeut. Eftersom du som har diabetes har en ökad risk att drabbas av nervpåverkan och fotsår är det viktigt att göra en undersökning av fötterna. Besöket är också viktigt för att du ska få den information du behöver för att själv ta hand om dina fötter på bästa sätt.

  Du som har en konstaterad nerv- och/eller kärlskada följs regelbundet av fotterapeuten enligt nationella riktlinjer. Övriga rekommenderas sköta om sina fötter på egen hand alternativt anlita privat medicinsk fotvård.

  Måndag-fredag kl. 8.00-8.45
  010-105 96 12
 • Dietist/kostrådgivning

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

  Gruppsamtal
  Vid vissa besvär erbjuder vi även behandling genom gruppsamtal. Under gruppsamtalen pratar vi kring de problem som är gemensamma för gruppen – exempelvis övervikt. Vi diskuterar också tankemönster, stress och livsregler. I vissa grupper får du hemuppgifter. Antal träffar varierar beroende på grupp. Ring mottagningen och fråga om du är nyfiken på en grupp, så berättar vi mer.

  Vi erbjuder följande grupper:

  • Kognitiva viktgrupper
  • Diabetesgrupper (för dig med sjukdom och i förstadiet)
  • Grupper för förhöjda kolesterolvärden/höga blodfetter
  • Grupper för IBS och magbesvär (här utgår vi från kostbehandlingen FODMAP)
  • Barngrupper på öppna förskolan (i samråd med tandhygienist)

  Övrig information
  Vi hjälper både vuxna och barn. Tolk finns att tillgå vid behov, men måste bokas i förväg. 

  Måndag-fredag
  010-103 56 76
 • Fotsjukvård

  Fotsjukvård riktar sig bland annat till dig som har diabetes och problem med fötterna, dig som har cirkulationsrubbningar som orsakar sår, eller dig som har reumatiska, ortopediska eller neurologiska problem.

  En medicinsk fotterapeut kan hjälpa dig med undersökning, fotvårdsbehandling samt egenvårdsråd.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

  Prickmottagning
  Många använder begreppet födelsemärken om alla brunaktiga förändringar i huden. De vanligaste är pigmentförändringar och det är normalt att få fler ju äldre man blir.

  Födelsemärken kan se olika ut och flertalet är helt ofarliga. Ett fåtal kan dock förändras till elakartade tumörer, där malignt melanom är den mest kända formen, som också ökat i antal på senare år. Födelsemärken som växer, kliar, ändrar form eller färg kontrolleras på vår prickmottagning.

  I de flesta fall kan en läkare snabbt och enkelt avgöra om märket är elakartat. Vid tveksamheter tas märket bort och undersöks med mikroskop för att säkerställa att det inte är farligt.

  Du behöver vara listad hos oss för att boka en tid på prickmottagningen.

 • Hälsokontroller

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

  I hälsokontrollen ingår:

  • Mätning av längd, vikt och midjemått (BMI - Body mass index)
  • Blodtryckskontroll
  • Blodsockerkontroll
  • Kontroll av blodfetter
  • Kontroll av blodvärde
  • Leverprov
  • Kontroll av järnvärde
  • Kontroll av kalcium
  • Njurfunktionsprov
  • Kontroll av vitamin B12
  • Ämnesomsättningsprov (TSH)
  • Prostataprov (PSA) – endast män
  • Urinprov
  • EKG
  • Lungfunktionstest 
  • Hälsosamtal utifrån livsstil och provsvar
 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

  Mät ditt blodtryck själv i vårt blodtrycksrum
  Hos oss har du möjlighet att själv mäta ditt blodtryck på en tid som passar dig. I vårt blodtrycksrum finns en automatisk blodtrycksmätare. Du placerar armen på armstödet på maskinen och trycker på start så gör maskinen mätningen. Efter mätningen får du skriva resultatet på en lapp och lämna i brevlådan i receptionen. Fullständiga instruktioner för hur mätningen går till finns i blodtrycksrummet.

  Blodtrycksrummet finns i anslutning till väntrummet på distriktssköterskemottagningen och är öppet helgfria vardagar mellan kl. 7.30 och 17.00. Rummet är inte bemannat.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

  Infusion (dropp)
  Ibland behöver vätska, näring eller läkemedel ges via infusion, vardagligt kallat dropp. Om din läkare har ordinerat infusionsbehandling hjälper våra sjuksköterskor dig.

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

  Onsdagar kl. 8.00-12.00
  010-103 56 98
 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Måndag till Torsdag 07.30-16.00. Fredag samt dag före helgdag 07.30-11.00. Under vissa enstaka dagar och under semestertider så kan laboratoriet vara lunchstängt 12.00-13.00

  Olika prover behöver komma till laboratoriet olika fort. Ibland måste du som patient vara fastande, ibland är det vissa mediciner som du inte får ta inför provtagningen. Det är därmed inte säkert att du kan lämna dina prover på laboratoriet även om laboratoriet är öppet. Om du har frågor kring vad som gäller just dina prover så är du välkommen att ringa oss på 010-105 96 10 eller fråga din behandlare i samband med att proverna ordineras. Välkommen!

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vi har stängt vår Drop-in för vaccinationer till och med augusti. Det går bra att ringa och boka en tid.

  Här kan du se vad våra olika vaccin kostar.

  • Rådgivning 0 kr
  • Stelkramp, difteri, kikhosta (Boostrix) 450 kr
  • Stelkramp, difteri, kikhosta, polio (Boostrix polio) 550 kr
  • Stelkramp, difteri (diTe Booster) 370 kr
  • Hepatit B, vuxen (Engerix-B) 375 kr
  • Hepatit B, barn (Engerix-B) 375 kr
  • TBE, vuxen (FSME) 360 kr
  • TBE, barn (FSME) 340 kr
  • Hepatit A, vuxen (Havrix) 430 kr 
  • Hepatit A, barn (Havrix) 430 kr
  • Hepatit A, påfyllning (Havrix) 430 kr
  • Polio (Imovax) 400 kr
  • Malaria (Malariaprofylax) 200 kr
  • Lunginflammation, pneumokock (Prevenar 13) 800 kr
  • Lunginflammation, pneumokock (Pneumovax) 400 kr 
  • Influensa, riskgrupp 0 kr
  • Influensa, ej riskgrupp 300 kr
  • Gula febern (Stamaril) 520 kr
  • Hepatit A + B, vuxen (Twinrix) 570 kr
  • Hepatit A + B, barn(Twinrix) 500 kr 
  • Tyfoidfeber (Typherix) 420 kr
  • Mässling, påssjuka, röda hund (Priorix MMR II) 320 kr
  • Bältros (Zostavax) 1500 kr
  • Vattkoppor (Varilrix)* 675 kr
  • Japansk Encephalit (Ixiaro) 1100 kr
  • Ambirix (hepatit A+B) 680 kr
  • Fendrix (hepatit B) 900 kr
  • Gardasil 400 kr
  • Menveo/Nimenrix (meningit) 700 kr
  • Infanrix Hexa 525 kr
  • Rabies 1.0 ml 800 kr
  • Recept kolera, tyfoidfeber (Vivotif) - en dos 375 kr
  • Recept kolera, tyfoidfeber (Vivotif) - två doser 550 kr 

  * Vi brukar först ta ett blodprov om du som vuxen ska vaccinera dig mot vattkoppor, eftersom det inte är helt ovanligt att du som barn haft vattkoppor utan att märka det. Blodprovet visar om du har haft sjukdomen tidigare.

  Vi har stängt vår Drop-in för vaccinationer till och med augusti. Det går bra att ringa och boka en tid.
 • Sexuell hälsa

  Hos oss kan du få hjälp med samtal och rådgivning vid sexuell ohälsa.

  Vi kan bland annat hjälpa dig vid:

  • Problem med potens
  • Tidig eller utebliven utlösning
  • Torra slemhinnor
  • Minskad lust
  • Smärta vid samlag
  • Sex efter olika typer av operationer
  • Sexuellt trauma

  Är du intresserad av hjälp och stöd är du välkommen att höra av dig!

  Onsdagar 8.00-12.00
  010-103 56 98
 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

  Kostnadsfritt och remissfritt
  Ditt besök hos rehabkoordinatorn är kostnadsfritt. Du behöver ingen remiss från läkare eller annan medicinsk kompetens. Välkommen!

 • Muskler och leder

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

  Våra samarbetspartners

  Vi samarbetar med sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter från sjukgymnastmottagningarna Rörelse och hälsa och Rehab Support. 

  Rörelse och hälsa samverkar med vårdcentralerna och kommunerna i centrala länsdelen samt med Linköpings universitet och klinikerna på Universitetssjukhuset i Linköping.

  Adress: Brigadgatan 20, 581 85 Linköping
  Telefon: 010-105 97 01

  Rehab Support har avtal med landstinget i Östergötland och tar emot patienter från hela Linköping.

  Adress: Westmansgatan 47, 582 16 Linköping
  Telefon: 010-103 54 44

  Du behöver ingen remiss för att söka dig till sjukgymnasterna eller arbetsterapeuterna hos Rörelse och Hälsa eller Rehab Support.