Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Amal Aden

Undersköterska

Ella Alvin

ST-läkare

Urban Bengtsson

Specialist i allmänmedicin

Hanna Berger

Sjuksköterska

Nermin Bilalovic

Specialist i allmänmedicin

Evamarie Boquist

Leg psykoterapeut

Jan Brandinger

Sjukgymnast

Annette Carlsson Friberg

Undersköterska, laboratorium

Sara Chrintz-Gath

Sjuksköterska, astma/KOL

Elsa Dahlén

Specialist i allmänmedicin

Fredrik Dehner

Socionom /Leg Kurator / KBT-terapeut

Louise Ekvall

Undersköterska, laboratorium

Josef Falk

Specialist i geriatrik

Petra Fritzen

Specialistläkare i allmänmedicin

Lars Herrström

Receptionist

Gabriella Hildebrand

Distrikts- och diabetessköterska, hälsokontroller

Lisa Huszar

ST-läkare

Martina Hållander

Underslöterska

Mirja Ilander

Sjuksköterska

Josefina Karlsson

Sjuksköterska

Kristina Kjellergren

Diabetessköterska

Georgios Korakakis

Specialist i allmänmedicin

Annelie Kvarnfall

Sjuksköterska

Lotta Lock Tornell

Dietist

Constance Lövefors

Bitr verksamhetschef

Sanita Masinovic

Sjuksköterska

Jasmin Neshati Matta

Receptionist

Maria Rosdahl

ST-läkare

Marta Sobol

Vårdadministratör

Bilge Solmaz

Undersköterska, laboratorium

Viktoria Sparv

Distriktssköterska/inkontinenssköterska

Angelica Staff

ST-läkare

Irina Stroikin

Specialist i allmänmedicin

Johan Svensson

ST-läkare

Susanne Svärm

Specialist i allmänmedicin

Olof Tegsjö

Verksamhetschef

Asuka Umezaki

ST-läkare

Carola Viderström-Holm

Undersköterska

Margaretha Witterdal

Fotvårdsspecialist