BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Jennie Eriksson

Barnsjuksköterska BVC

Linda Linné

Distriktssköterska BVC

Constance Lövefors

Biträdande verksamhetschef

Olof Tegsjö

Verksamhetschef

Jennie Öberg

Barnsjuksköterska BVC

Hanna Orlenuis

Barnsjuksköterska BVC