BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annica Johansson

Verksamhetschef

Louise Olofsson

BVC-sjuksköterska

louise.olofsson@capio.se

Gabriella Spegel

BVC-sjuksköterska

gabriella.spegel@capio.se

Catharina Holmer

BVC-sjuksköterska

catharina.holmer@capio.se

Elisabeth Pålsson

BVC-läkare

Mårten Bengtsson

BVC-läkare