Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annica Johansson

Verksamhetschef

Monie Hurtig

Sektionsledare för Barnmorskemottagning och BVC

Susann Svensson

Barnmorska

Lotta Johansson

Barnmorska

Sandra Petersson

Barnmorska

Katarina Fröberg

Specialist i gynekologi och obstretik