föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Dietik/kostrådgivning

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsokontroller till enstaka personer eller mindre företag. Dock är vi ingen regelrätt Företagshälsovård med fullt ubud. Vg ring för information vb.

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

 • Hälsosamtal

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla såväl fysiska som psykiska besvär. I mötet med dig utgår vi alltid från ditt livssammanhang och sätter det friska i centrum. Vi samtalar kring dina levnadsvanor hjälper dig att sammanställa en individuell handlingsplan. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Med anledning av rådande situation är all vår provtagning tidsbokad. Boka din tid via telefon eller chatt.
 • Psykisk ohälsa (IBH)

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  • Rådgivning 0 kr
  • Bältros (Zostavax) 1600 kr
  • Difteri 220 kr
  • Hepatit B, barn < 16 år (Engerix-B) 300 kr
  • Hepatit B, vuxen (Engerix-B) 380 kr
  • Hepatit A+B, barn < 16 år (Twinrix) 410 kr
  • Hepatit A+B, vuxen (Twinrix) 570 kr
  • Hepatit A+B, vuxen (Ambirix) 530 kr
  • HPV (Gardasil, Carvarix) 1000 kr
  • Influensa, nässpray (Fluenz) 290 kr
  • Japansk Encephalit (IXIARO) 1450 kr
  • Meningokock (NeisVac) 450 kr
  • Meningokock (Menveo) 700 kr
  • Meningokock (Nimenrix) 700 kr
  • Mässling, påssjuka, röda hund (Priorix) 350 kr
  • Mässling, påssjuka, röda hund (MMRvaxPro) 350 kr
  • Pneumockocker (Prevenar13) 560 kr
  • Pneumockocker (Pneumovax) 300 kr
  • Polio (Imovax-Polio) 250 kr
  • PPD (test till sjuksköterska som skriver intyg) 400 kr
  • Rabies (Rabipur) 840 kr
  • Stelkramp, difteri (DiTe booster) 300 kr
  • Stelkramp, kikhosta, difteri (Boostrix) 360 kr
  • Stelkramp, kikhosta, polio, difteri (Boostrix Polio) 460 kr
  • Stelkramp, kikhosta, polio, difteri (Tetravac) 220 kr
  • Stelkramp, difteri, kikhosta, hepatit B,
   polio och Haemophilus typ b (Infanrix Hexa) 200 kr
  • Säsongsinfluensa (Vaxigrip), barn 150 kr
  • Säsongsinfluensa (Vaxigrip), vuxen 140 kr (riskgrupp 0 kr)
  • TBE, barn 310 kr
  • TBE, vuxen 360 kr 
  • Tuberculin PPD (test i samband med läkarbesök) 350 kr
  • Tuberkulos (BCG Tuberkulos) 300 kr
  • Tyfoidfeber (Typhim VI) 350 kr
  • Tyfoidfeber (Typherix) 350 kr
  • Vattkoppor (Varilrix)* 675 kr
  • Medhavt vaccin, endast injektion 200 kr
  • Recept (malaria, kolera, tyfoidfeber) 200 kr
  • Recept, ihop med andra vaccin 100 kr
  • Nytt vaccinationskort 100 kr

  Vaccinera dig mot influensan i tid!

  Drop-in:  20-21/11 kl 13.30-16.30, 27-28/11 Kl 13.30-16.30, 3/12 kl 13.30-16.30, 5/12 kl 13.30-16.30.

 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Helgfria vardagar 9.00-12.00
  0431-47 40 51
 • Muskler och leder

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

   Vi kan till exempel hjälpa dig vid:

  • Smärta eller domningar
  • Svårighet att greppa
  • Värk eller minskad rörlighet i leder
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Artros
  • Musarm
  • Tennisarmbåge
  • Överbelastningsproblem
  • Handskador
  • Droppfinger/malletfinger

  För information och kontakt med arbetsterapin, ring vårdcentralens växel på tisdagar eller torsdagar mellan 8.00-17.00

  Andra mottagningar som kan hjälpa dig hittar är Engelholms Fysioterapi eller Ängelholms naprapatklinik.