BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Christina Nilsson

Verksamhetschef

Via vår mailadress kan vi tyvärr inte hantera medicinska frågor.

apgrand.bvc@capio.se

Sara Boström

BVC-sjuksköterska

apgrand.bvc@capio.se

Åsa Håkansson

BVC-sjuksköterska

apgrand.bvc@capio.se

Martin Nilsson

Distriktsläkare