BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Persson

Verksamhetschef

Via vår mailadress kan vi tyvärr inte hantera medicinska frågor.

Skicka e-post

Sara Boström

BVC-sjuksköterska

Skicka e-post

Åsa Håkansson

BVC-sjuksköterska

Skicka e-post

Martin Nilsson

Distriktsläkare