Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Helén Svensson

BVC-sjuksköterska

Telefontid: måndag-torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-13.00