Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Malm Larsson

BHV-sjuksköterska

Telefontid: måndag-torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-13.00

Helén Svensson

BHV-sjuksköterska

Telefontid: måndag-torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-13.00

Anethe Bengtsson

Barnmorska

Telefontid: måndag-fredag 11.00-12.00