Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ulrica Berggren

Verksamhetschef

Anethe Bengtsson

Barnmorska

Telefontid: måndag-torsdag 11.00-12.00

Therese Quirin

Barnmorska