föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Demens

 • Diabetes

 • Dietist/kostrådgivning

 • Hud

 • Hälsosamtal

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Influensavaccination 2020

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Intyg

 • Provtagning

 • Psykisk ohälsa

 • Sår och stygn

 • Vaccination

 • Tobaksavvänjning

 • Äldremottagning

 • Företagshälsa

 • Distriktssköterska

 • Hälsokontroll hos läkare

 • Hälsokontroll hos sjuksköterska

 • Företagshälsa

 • Privat sjukvårdsförsäkring