Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ulrica Berggren

Verksamhetschef

Ann-Rosit Svensson

Medicinsk sekreterare

Fransisco Taltavull

Spec. Allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare

Zinita Hägglund

Distriktssköterska/ BVC

Helen Svensson

Distriktssköterska

Josefina Idoffsson

Spec. sjuksköterska/ Bitr. verksamhetschef

Mia Baltzarsson

Undersköterska/ Lab och Reception

Caroline Olofsson

Undersköterska/ Reception

Föräldraledig

Rosalina Leviste

Lokalvårdare

Kristina Brandquist

Astma/KOL sköterska

Malin Eklund

Barnsjuksköterska/ BVC

Charlotte Lindström

Leg Fysioterapeut

Anethe Bengtsson

Barnmorska

Camilla Ivarsson

Undersköterska/ Lab och Reception

Hanna Dahlin

Distriktssköterska

Tove Hermansson

Läkare, Specialist i Allmänmedicin

Ann Palmstierna

Sjuksköterska

Therese Quirin

Barnmorska

Susann Schatz Jacobsson

Sjuksköterska

Anna Stolt

Sjuksköterska

Helen Wilson

Leg Fysioterapeut

Anna Parker

Kurator, KBT steg 1

Steen Brandtvig

Spec. läkare i allmänmedicin

Marika Bengtsson

Med. sekreterare