BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Hallgren

Barnsjuksköterska

borrby-garsnas.bvc@capio.se

Marianne Jönsson

Barnsjuksköterska

Åsa Plath

Verksamhetschef