föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Drop-in för provtagning

 • Astma/Kol

 • Allergi

 • Demens

 • Diabetes

 • Hud

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Psykisk ohälsa

 • Sår och stygn

 • Vaccination

 • Äldremottagning