Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Åsa Plath

Verksamhetschef

asa.plath@capio.se

Ida Andersson Borggren

Distriktssköterska

Hanna Dahl

Läkare, specialist allmänmedicin

Christina Blohm

Medicinsk sekreterare

Ingrid Göransson

Medicinsk sekreterare

Malin Jönsson

Sjuksköterska/Astma KOL

Jenny Ingemansson

Undersköterska

Caroline Ljung Blom

Kurator

Helena Trägårdh

Sjuksköterska

Anna Klimek

Sjuksköterska/Diabetes

Anna Hallgren

BVC-sköterska

Sofie Gustafsson

Sjuksköterska