Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Åsa Plath

Verksamhetschef

Skicka e-post

Ida Andersson Borggren

Distriktssköterska

Hanna Dahl

Läkare, specialist allmänmedicin

Christina Blohm

Medicinsk sekreterare

Ingrid Göransson

Medicinsk sekreterare

Lina Fredriksson

Sjuksköterska

Malin Jönsson

Sjuksköterska/Astma KOL

Mia Zaar Simonsen

Sjuksköterska/Diabetes

Jenny Ingemansson

Undersköterska

Caroline Ljung Blom

Kurator

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn