Information om personuppgiftsbehandlingen

Ansvar för personuppgiftsbehandlingen

Capio Närsjukvård AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i tjänsten.

Vid frågor eller synpunkter på behandlingen av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud genom att skicka e-post till dataskyddsombud@capio.se.

Ändamål för vilka personuppgifter behandlas

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att säkerställa din identitet i samband med inloggning till tjänsten och vid signering/godkännande av ditt val av vårdcentral. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt vårdval, dvs. för att du ska kunna lista dig på en av våra vårdcentraler.

Insamling av personuppgifter

Vi kommer att hämta ditt namn och personnummer i samband med inloggning till tjänsten genom Mobilt BankID. Vi kommer även att hämta uppgifter om din folkbokföringsadress via Statens Personadressregister (SPAR).

Dessa personuppgifter behövs för att du skall kunna lista dig på en vårdcentral, där ditt val av vårdcentral registreras i berört region/landstings listningssystem.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras och lagras inom EU/EES, i enlighet med regelverk för lagring av listningsblanketter (1-10 år beroende på region/landsting). Om listningen inte slutförs raderas dina personuppgifter.

Tredjeparter som personuppgifter kan komma att delas med vid användning av tjänsterna

För att kunna erbjuda tjänsten använder vi oss av externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifterna. Externa leverantörer innefattar exempelvis IT-driftsleverantör som behandlar personuppgifter utifrån instruktioner från Capio.

Användarens rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att när som helst vända sig till oss för att:

  • Begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med användandet av tjänsten,
  • Rätta eventuella felaktiga uppgifter,
  • Begära att personuppgifter raderas,
  •  Begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de erhållits, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part.
  • Lämna synpunkter och kontakta oss vid frågor på personuppgiftsbehandlingen, vilket görs genom att skriftligen kontakta personuppgiftsansvarig.

Du har också möjlighet att lämna klagomål direkt till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller gällande lagstiftning.