BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Maria Tischbierek

Verksamhetschef

Inger Brunnström

Specialist allmänmedicin

Lisa Lindh

Distriktssköterska

Gabriella Lundström

Barnsjuksköterska

Anna Broberg

Distriktssköterska