Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Maria Tischbierek

Kontakta verksamhetschefen

Verksamhetschef

Pernilla Lomming

Bitr Verksamhetschef och Medicinisk sekreterare

Christel Svensson

Medicinsk sekreterare

Emma Hagelin

Medicinsk sekreterare

Inga-Lill Levin

Specialist i allmänmedicin

Christer Hansson

Specialist i allmänmedicin

Gerth Stehn

Specialist kardiologi/internmedicin

Nabel Abbassi

Specialist allmänmedicin

Solveig Welander

Distriktssköterska

Cathrine Elmstedt

Sjuksköterska

Ulrika Westlin

Distriktssköterska

Gunilla Kvist

Sjuksköterska, astma/KOL-sköterska

Maria Andersson

Sjuksköterska, diabetessköterska

Rebecca Nordfeldt

Sjuksköterska

Birgitta Nilsson

Undersköterska

Lisbeth Hildingsson

Undersköterska

Henrik Brink

Kurator

Stig Wilhemsson

Sjukgymnast

Jenny Silvander

Sjukgymnast

Alf Nordenström

Specialist allmänmedicin