Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Maria Tischbierek

Kontakta verksamhetschefen

Verksamhetschef

Pernilla Lomming

Bitr Verksamhetschef och Medicinisk sekreterare

Christel Svensson

Medicinsk sekreterare

Mie Larsson

Medicinsk sekreterare

Christer Hansson

Specialist i allmänmedicin

Erik Heijbel

Specialist allmänmedicin

Inger Brunnström

Specialist i allmänmedicin

David Chalom

Specialist ortopedi

Raluca Jumatate

Specialist kardiologi

Cathrine Elmstedt

Sjuksköterska

Annelie Barkhage

Sjuksköterska

Anna Broberg

Distriktssköterska

Ann Ridbäck

Distriktssköterska

Maria Andersson

Sjuksköterska, diabetessköterska

Rebecca Nordfeldt

Sjuksköterska

Lisbeth Hildingsson

Undersköterska

Carola Turesson

Undersköterska

Henrik Brink

Kurator

Jenny Silvander

Sjukgymnast

Oscar Sternberg

Sjukgymnast

Yonas Fsehaye

Lokalvårdare