Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Maria Tischbierek

Kontakta verksamhetschefen

Verksamhetschef

Pernilla Lomming

Bitr Verksamhetschef och Medicinisk sekreterare

Christel Svensson

Medicinsk sekreterare

Inga-Lill Levin

Specialist i allmänmedicin

Christer Hansson

Specialist i allmänmedicin

Per Häggström

Specialist allmänmedicin

Alf Nordenström

Specialist allmänmedicin

Meriam Aziz

Legitimerad läkare

Cathrine Elmstedt

Sjuksköterska

Annelie Barkhage

Sjuksköterska

Anna Broberg

Distriktssköterska

Maria Andersson

Sjuksköterska, diabetessköterska

Rebecca Nordfeldt

Sjuksköterska

Lisbeth Hildingsson

Undersköterska

Carola Turesson

Undersköterska

Henrik Brink

Kurator

Jenny Silvander

Sjukgymnast

Oscar Sternberg

Sjukgymnast