Körsbärsblommor. Körsbärsblommor.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande. Här kan du läsa mer om vad våra specialister kan hjälpa dig med.

 • Gynekologi

  Hos våra gynekologer kan du få hjälp med olika typer av underlivsbesvär.

  Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Utredning och behandling av kvinnor i övergångsåldern
  • Inkontinensbesvär
  • Fertilitetsutredningar
  • Vulvaproblem
  • Malignitetsutredningar och uppföljningar
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Utredning och behandling av gynekologiska infektioner
  • Utredning och behandling av postmenopausblödningar
  • Blödningar i tidig graviditet
  • Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) och livmoderhalscancer.

  Vi kan bland annat utföra följande undersökningar:

  • Gynekologisk undersökning
  • Ultraljud – för bedömning av livmoder, urinblåsa och äggstockar. Vi undersöker även tidigt gravida med blödningar.
  • Kolposkopi – undersökning av livmodertappen med ett specialmikroskop.
  • Vävnadsprov – vid cellförändringar kan ett vävnadsprov tas. Provet skickas iväg för bedömning.
  • Cystoskopi – undersökning av urinröret och urinblåsan samt stresstest.
  • Framfall – undersökning och eventuell utprovning av prolapsring.
  • Spiralbyte.
  • P-stavsbyte.
  • Px (stans) eller vulvautstryk vid vulvaavvikelser.
 • Hud

  Hudproblem är mycket vanliga. Här på vår mottagning kan hjälpa dig med både lättare och svårare problem. Mottagningen erbjuder diagnos, utredning och behandling av hudsjukdomar som:

  • Hudtumörer
  • Psoriasis
  • Eksem
  • Kontaktallergiutredningar
  • Sår
  • Polikliniska operationer
  • Ljusbehandlingar
 • Hälsokontroll hos läkare

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

  Hälsokontroll hos läkare

  Denna hälsokontroll är omfattande och ger information om risk för många sjukdomar och besvär. Kontrollen innefattar två besök hos oss, det första för blodprovstagning på vår drop-in mottagning och det andra för besök hos sköterska och läkare.

  I hälsokontrollen ingår:

  • Blodtryckskontroll
  • Blodsockerkontroll 
  • Kontroll av blodfetter
  • Kontroll av blodvärde
  • Kontroll av midjemått, vikt och längd
  • Synkontroll
  • Leverprov
  • Njurfunktionsprover
  • Ämnesomsättningsprov (TSH) – endast kvinnor
  • Prostataprov (PSA) – efter önskemål, endast män över 45 år
  • Bröstpalpation (enligt önskemål)
  • HIV-test – efter önskemål
  • EKG
  • Hörseltest
  • Lungfunktionstest (screening)
  • Medicinsk undersökning
 • Hälsokontoll hos sjuksköterska

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

  Hälsokontroll hos sjuksköterska

  Hälsokontroll hos sjuksköterska ger information om risk för vissa sjukdomar och besvär. Kontrollen innefattar ett besök hos sjuksköterska med samtal om livsstilsfaktorer.

  I hälsokontrollen ingår:

  • Blodtryckskontroll
  • Blodsockerkontroll
  • Kontroll av kolesterolvärde
  • Kontroll av blodvärde
  • Kontroll av midjemått, vikt och längd
  • Synkontroll
 • Intyg

  Skicka gärna aktuellt intyg till oss via e-post så återkommer vi med tid och pris.

  Vi kan till exempel hjälpa dig med intyg som:

  • Avbokning av resa
  • Friskintyg studier utomlands
  • Faderskapsintyg
  • Körkortsintyg
  • Intyg vid nyanställning
  • Sjöfolk/manila
  • Aupairintyg
  • Livsmedelsintyg
  • Nattarbete
  • Liv- och pensionsförsäkring
  • Dykintyg
  • Kryssning
  • Utlandsarbete 

  Denna tjänst erbjuder vi dig oavsett om du har privat sjukvårdsförsäkring eller inte.

 • Invärtesmedicin

  För närvarande har vi inte möjlighet att ta emot patienter som söker för Chrons sjukdom Ulcerös Kolit samt Lungsjukdomar

   

  På medicinmottagningen utreder vi och behandlar invärtesmedicinska sjukdomar samt hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

  Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Utredning, behandling och vid behov uppföljning av patienter med magtarmsjukdomar, t.ex. Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.
  • Utredning av patienter med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar med 24-timmars blodtrycksmätning, Holter-EKG, arbets-EKG och spirometri.
 • Kardiologi

  Vi kan till exempel hjälpa dig med besvär som:

  • Bröstsmärtor
  • Hjärtklappningar 
  • Hjärtklaffssjukdom
  • Hjärtsvikt/arytmier
  • Kärlkramp/kranskärlssjukdom
  • Svårreglerat blodtryck
  • Återkommande svimningar 

  Följande undersökningar utförs hos oss på hjärtmottagningen:

  • Ekokardiografi - ultraljudsundersökning av hjärtat
  • 24-timmars blodtrycksmätning
  • Arbetsprovs-EKG - mätning vid fysisk ansträngning
  • Långtidsmätning av EKG - kontinuerlig EKG-registrering under flera dygn
  • Långtids-EKG med inopererad mätare - EKG-registrering i upp till tre år

   

 • Kirurgi

  Hos oss kan du få hjälp med enklare kirurgiska ingrepp.

  Små kirurgiska ingrepp kan till exempel göras vid:

  • aterom (talgkörtel)
  • lipom (fettknuta)
  • mindre ändtarmsbesvär
  • hemorrojder
  • de flesta typer av hudförändringar
  • nageltrång

  Vi är en dagkirurgisk mottagning. Patienten opereras i lokalbedövning.

 • Logopedi

  Vi hjälper dig med utredning och behandling av språk-, röst och talsvårigheter.

  Våra legitimerade logopeder utreder, ställer diagnos och behandlar barn, ungdomar och vuxna med olika former av kommunikations-, språk-, röst- och talstörningar. Det kan exempelvis handla om försenad språkutveckling hos barn, stamning, förvärvad afasi eller röstbesvär. 

  Vi gör även utredningar vid misstänkt dyslexi hos skolelever och vuxna. 

  Logopederna på Capio Specialisthuset kan bland annat hjälpa dig som upplever:

  • Barn med försenad språkutveckling
  • Verbal dyspraxi/taldyspraxi
  • Oralmotoriska svårigheter
  • Läpp-, käk- och gomspalt
  • Stamning
  • Röstbesvär
  • Utredningar av språk-, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
  • Afasi och/eller dysartri
 • Ortopedi

  Våra specialister i ortopedi tar hand om dig som upplever besvär från skelett, muskler, mjukdelar och leder.

  Vi kan till exempel hjälpa dig som har besvär i:

  • Rygg och nacke
  • Axel och armbåge
  • Knä och höfter
  • Händer, handleder och fingrar
  • Fötter, tår och fotleder

  Ortopedisk kirurgi
  På ortopedmottagningen kan du även få hjälp med viss typ av kirurgi. Det vi kan hjälpa till med är mindre ingrepp som görs med lokalbedövning.

  Kirurgiska ingrepp kan till exempel göras vid:

  • Carpaltunnel
  • Extirpation av ganglion
  • Hallux valgus 
  • Nageltrång
  • Triggerfinger
 • Skopi

  För att komma till vår skopimottagning krävs det remiss. Här får du hjälp med undersökning, utredning och behandling av mage, tarm, strupe och svalg.

  GASTROSKOPI
  Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm.

  Undersökningen görs med ett instrument, gastroskop, som är en tunn och böjlig slang med en kamera längst fram. Läkaren kan se om slemhinnorna är inflammerade och om det finns sår eller tumörer. Gastroskopi tar bara några minuter, men kan vara lite obehaglig.

  Instrumentet förs in genom munnen, ner i svalget till matsäcken. Du kan andas som vanligt hela tiden. Undersökningen brukar inte medföra några större besvär bortsett från lätt obehag vid nersväljningen av instrumentet, undersökningen tar 2–5 minuter. Hela besöket tar cirka 20 minuter.

  Före din gastroskopi kommer du att få utförliga instruktioner om hur du ska förbereda dig och vad du kan tänka på inför undersökningen. 

  Provsvar och resultat
  Efter besöket får man som regel besked på resultatet. Om vävnadsprov har tagits kommer du att få besked om resultatet efter cirka 3 veckor av din inremitterande läkare eller av undersökande läkare

   

  KOLOSKOPI
  Koloskopi är en undersökning av tjocktarmen, kolon. Undersökningen görs med ett endoskop som är en mjuk och böjlig slang med en kamera längst fram. Koloskopi görs för att se om det finns några sjukliga förändringar i tarmen.

  Undersökningen kan upplevas besvärande då instrumentet är på väg in i tarmen.  Själva provtagningen och ingreppet i sig känns inte eftersom det inte finns några känselnerver inuti tarmen. Undersökningen tar mellan en halvtimme och en timme.

  Provsvar och resultat
  Direkt efter undersökningen får du reda på det preliminära resultatet. Den mikroskopiska undersökningen kan ta 7-10 dagar.  Om vävnadsprov har tagits kommer du att få besked om resultatet efter cirka 3 veckor. När alla svar finns samlade diskuterar du tillsammans med din läkare resultaten och vidare åtgärder. Du bör kontakta din läkare för uppföljning via återbesök eller telefonbesked.

   

  REKTOSKOPI
  Rektoskopi är en enkel metod för att undersöka ändtarmen.

  En rektoskopi görs för att se om det finns några sjukliga förändringar i ändtarmen, till exempel tumörer, polyper, hemorrojder eller inflammationer.

  Undersökningen gör inte ont och tar cirka fem minuter. Rektoskopet är ett tunt, ihåligt plaströr försett med lampa och förstoringsglas som hjälper läkaren att se tarmen ordentligt.  

  Provsvar och resultat
  Rektoskopiläkaren meddelar undersökningsresultatet, dvs vad som upptäckts via rektoskopet, och skickar ett skriftligt svar till din läkare. Dina övriga provsvar (vävnadsprov, odlingar etc) skickas också direkt till din behandlande läkare. När alla svar finns samlade diskuterar du tillsammans med din läkare resultaten och vidare åtgärder. Du bör kontakta din läkare för uppföljning via återbesök eller telefonbesked.

 • Urologi

  Hos urologen kan du som är man få hjälp med problem i övre och nedre urinvägarna, där prostatabesvär är det vanligaste.

  Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Utredning och behandling av vattenkastningsbesvär
  • Utredning av förhöjt PSA-provvärde
  • Utredning och behandling av impotensbesvär
  • Utredning och behandling av sjukdomstillstånd i penis och testiklar
  • Utredning och behandling av maligna tillstånd inom urinvägarna
  • Cystoskopier samt ultraljuddiagnostik
  • Operationer som kan utföras med lokalbedövning

  Mindre kirurgiska ingrepp såsom:

  • förhudsoperationer
  • vasektomier
  • hydrocele
 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccin och priser

  Här kan du se vad våra olika vaccin kostar.

  Du som är student har 10 % rabatt på vissa resevaccinationer mot uppvisande av Studentkortet eller Mecenat-kortet. 

  • Gula febern (Stamaril) - 550 kr
  • Hepatit A, barn (Havrix, Vaqta) - 390 kr
  • Hepatit A, vuxen (Havrix, Vaqta) - 460 kr
  • Hepatit B, barn (Engerix-B) - 300 kr
  • Hepatit B, vuxen (Engerix-B) - 360 kr
  • Hepatit A+B, barn <16 år (Twinrix) - 430 kr
  • Hepatit A+B, vuxen >16 år (Twinrix) - 550 kr
  • Influensa (Vaxigrip), riskgrupper - 130 kr
  • Japansk Encephalit (IXARO) - 1400 kr
  • Malaria-recept - 200 kr
  • Malaria-recept ihop med andra vaccin - 0 kr
  • Meningokocker (Menveo, Nimerix) - 700 kr
  • Pneumokocker, (Pneumovax N) - 320 kr
  • Pneumokocker (Prevenar 13) - 560 kr
  • Vattkoppor (Varilrix) - 675 kr
  • Polio (Imovax Polio) - 250 kr
  • Rabies (Verorab, Rabipur) - 840 kr
  • Stelkramp, difteri (DiTe booster) - 300 kr
  • Stelkramp, kikhosta, difteri (DiTeki, Boostrix) - 360 kr
  • Stelkramp, kikhosta, difteri, polio (Boostrix Polio) - 460 kr
  • TBE, barn (Encepur, FSME), ej rabatt - 310 kr
  • TBE, vuxen (Encepur, FSME), ej rabatt - 380 kr 
  • Tyfoidfeber (Typherix, Typhim Vi) - 350 kr
  • Tuberculin PPD - 350 kr
  • Rådgivning som ej leder till vaccination - 200 kr
  • Rådgivning som leder till vaccination - 0 kr
  • Stickavgift för Gardasil eller Zostavax - 200 kr
 • Öron-näsa-hals

  På vår mottagning undersöker och behandlar vi dig som har besvär från öron, näsa eller hals. Du är välkommen att kontakta oss direkt när du upplever besvär från öron, näsa eller hals. Du behöver ingen remiss för att besöka vår mottagning. 

  Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Hörselproblem
  • Nedsatt lukt eller smak
  • Röstproblem
  • Hudförändringar i ansikte och hals
  • Slemhinneförändringar i munhåla och svalg
  • Tinnitus
  • Yrsel och kristallsjuka
  • Heshet och halsont
  • Näspolyper
  • Vaxpropp i örat
  • Allergi
  • Näsblod
  • Sväljningssvårigheter (dysfagi)

  Vi utför bland annat följande undersökningar:

  • Hörseltest
  • Otoskopi (undersökning av örat med öronmikroskop)
  • Undersökning av näsa och övre luftvägar
  • Fiberskopi (undersökning av övre luftvägar och svalg, med hjälp av en tunn slang som förs in via näsan)
  • Laryngoskopi (undersökning av struphuvudet och stämbanden)
  • Pricktest och allergiutredning
  • Yrselutredning
  • Stroboskopi (undersökning i svalget och ner mot stämbanden via ett litet mikroskop)

  Hos oss kan du även få hjälp med viss typ av kirurgi. Det vi kan hjälpa till med är mindre ingrepp som görs med hjälp av lokalbedövning.

  Små kirurgiska ingrepp kan till exempel göras vid:

  • Hudförändringar i öron, näsa eller hals
  • Hudförändringar runt munnen och på läpparna
  • Slemhinneförändringar i munhålan
  • RF-kirugi (operation av näsmusslor )
 • Drop-in för provtagning

  Om du har feber eller luftvägs/förkylningssymtom ska du stanna hemme och inte helle komma till vår Drop-In mottagning

   

   

  Må-To 8-12
  Om du har feber eller luftvägs/förkylningssymtom ska du stanna hemma och inte heller komma till vår Drop-in mottagning