Logopedi

Utredning och behandling av språk-, röst-, tal-, ät- och sväljstörningar.

Våra legitimerade logopeder utreder, ställer diagnos och behandlar barn, ungdomar och vuxna med olika former av kommunikations-, språk-, röst- och talstörningar. Det kan exempelvis handla om försenad språkutveckling hos barn, stamning, ät- och sväljsvårigheter, förvärvad afasi eller röstbesvär. 

Vi gör även utredningar vid misstänkt dyslexi hos skolelever och vuxna. 

Logopederna på Capio Specialisthuset kan bland annat hjälpa dig som upplever:

  • Barn med försenad språkutveckling
  • Oralmotoriska svårigheter
  • Läpp-, käk- och gomspalt
  • Stamning
  • Röstbesvär
  • Utredningar av språk-, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
  • Afasi, dysartri och dyspraxi
  • Ät- och sväljsvårigheter 

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Thesleff
Specialist i invärtesmedicin och gastroenterologi.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Specialisthuset Eslöv

Synpunkter på innehåll?

Fyll i vårt formulär.