Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Persson

Verksamhetschef

Kristin Andersson

Distriktssköterska

Lena Tornberg

Distriktssköterska

Carina Willhager

Distriktssköterska

Christina B Nilsson

Medicinsk sekreterare

Mona Stiber

Sjuksköterska

Peter Berg

Specialist i allmänmedicin

Richard Selméus

Specialist i allmänmedicin

Martina Roskvist

Undersköterska

Linnea Källman

Undersköterska

Ulla Olsson

Undersköterska

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn