Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Catharina Bergman

Verksamhetschef

Kristin Andersson

Distriktssköterska

Lena Tornberg

Distriktssköterska

Carina Willhager

Distriktssköterska

Richard Selméus

Specialist i allmänmedicin

Peter Berg

Specialist i allmänmedicin

Christina B Nilsson

Medicinsk sekreterare

Carina Mårtensson

Medicinsk sekreterare

Ulla Olsson

Undersköterska

Caroline Ljung Blom

Kurator

Mona Stiber

Sjuksköterska