Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annelie Nilsson

Verksamhetschef

Eva Andersson

Medicinsk sekreterare

Margareta Mohlin

Medicinsk sekreterare

Ingrid Ståhl

Medicinsk sekreterare

Mimmi Nyvelius

Medicinsk sekreterare

Madelaine Svantesson

Sjuksköterska

Erika Brandt

Sjuksköterska

Johanna Månsson

Sjuksköterska

Katarina Henrysson

Sjuksköterska

Anine Chistensen

Sjuksköterska

Jessica Gunnarsson

Sjuksköterska

Marlene Runemyr

Sjuksköterska

Carolina Larsson

Undersköterska

My Jarlsheden

Undersköterska

Andy Bisultanov

Allmän specialist

Stjepan Andelic

Allmän Specialist

Indira Aydamirova

Legitimerad Läkare

Aline Kleebinder

Legitimerad läkare

Agnieszka Jskierska

Övrig support personal

Ellen Andersson

Fysioterapeut

Jenny Winqvist

Sjukgymnast

Clara Fyr

Fysioterapeut

Anna Grön

Övrig supportpersonal

Stina Emilson

Dietist

Mathilda Persson

Kurator

Marianne Nilsson

Distrikt-/diabetessköterska