Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annelie Nilsson

Verksamhetschefen

Eva Andersson

Medicinsk sekreterare

Margareta Mohlin

Medicinsk sekreterare

Ingrid Ståhl

Medicinsk sekreterare

Mimmi Nyvelius

Medicinsk sekreterare

Gerth Stehn

Kardiolog

Madelaine Svantesson

Sjuksköterska

Erika Brandt

Sjuksköterska

Johanna Månsson

Sjuksköterska

Katarina Henrysson

Sjuksköterska

Agneta Eriksson

Sjuksköterska

Annelie Barkhage

Sjuksköterska

Jessica Gunnarsson

Sjuksköterska

Carolina Larsson

Undersköterska

My Jarlsheden

Undersköterska

Tommy Kjellström

Specialist i allmänmedicin

Ehab Alghazaly

Legitimerad Läkare

Stjepan Andelic

Allmän Specialist

Fayad Mohamad

Underläkare

Agnieszka Jskierska

Övrig support personal

Anna Hjern

Fysioterapeut

Ellen Andersson

Fysioterapeut

Jenny Winqvist

Sjukgymnast

Anette Jörnevi

Receptionist

Stina Emilson

Dietist

Mathilda Persson

Kurator

Anna Grön

Övrig supportpersonal

Marianne Nilsson

Distrikt-/diabetessköterska