Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Christel Nilsson

Verksamhetschef

Ingela

Medicinsk sekreterare

Helen

Medicinsk sekreterare

David Götestrand

Specialist i allmänmedicin

Ramune Blinstrubiene

Specialist i allmänmedicin

Christofer Cronholm

Specialist i allmänmedicin

Joakim Borg

Specialist i allmänmedicin

Matilda Varenius

ST-läkare allmänmedicin

Daniel Andersson

ST-läkare allmänmedicin

Stina

Diabetessköterska

Gunilla

Distriktssköterska

Jenny

Astma- /Kolsköterska

Emma

Sjuksköterska

Sara

Sjuksköterska

Linda

Undersköterska & Receptionist

Jennifer

Undersköterska & Receptionist / Chefsstöd

Rebecca

Undersköterska & Receptionist

Marie Rydén

Kurator

Louise Erlandsson

Dietist

Maria Witt

Arbetsterapeut

Nina Lamm Rejkjaer

Barnsjuksköterska, BVC

Magdalena Johansson

Barnsjuksköterska, BVC

Rakel

Sjuksköterska

Föräldraledig

Nadia

Diabetessköterska/Sektionsledare

Föräldraledig

Lina

Astma-/Kolsköterska

Föräldraledig