Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Rasmus Smith

Verksamhetschef

rasmus.smith@capio.se

Magdalena Vikenhav

Biträdande verksamhetschef

magdalena.vikenhav@capio.se

Eva Atlefjord

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Malin Eckerwall

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Elin Pettersson

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Rasmus Smith

Specialist i allmänmedicin

Telefon tisdag och torsdag kl. 8-8.30

Petter Winther

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Louise Wickmark

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Eva Amtkil

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Lina Randahl

ST-läkare

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Zaid Al-Ajely

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Anastasia Delander

Distriktssköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag

Marita Penno

Distriktssköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag. Inte i tjänst tisdag udda vecka och fredag jämn vecka.

Tove Böcker

Distriktssköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag

Anette Persson

Diabetessköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag

Eva Aranyos

BVC-sjuksköterska

Telefontid kl. 9-10 helgfri vardag

Sara Dolk

Barnsjuksköterska

Telefontid kl. 9-10 helgfri vardag

Margareta Axelsdotter

Legitimerad psykoterapeut och kurator

Rebecca Nostell

Sjuksköterska, minnesmottagning

Lidiesys Seger

Sjuksköterska, vaccinationsmottagning

Hanna Prim

Astma/KOL-sjuksköterska

Jessica Hagstedt

Sjuksköterska, blodtrycksmottagning

Föräldraledig

Monica Vibeke

Undersköterska

Heléne Hansson

Undersköterska

Zaida Rodriguez Santana

Undersköterska

Kristina Nilsson

Medicinsk sekreterare

Catharina Havenpil

Receptionist

Pernilla Malmquist

Medicinsk sekreterare

Jadranka Dodig

Lokalvårdare