Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Rasmus Smith

Verksamhetschef

Magdalena Vikenhav

Biträdande verksamhetschef

Skicka e-post

Eva Atlefjord

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Malin Eckerwall

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Jenny Öhman

Specialist i allmänmedicin, MD, PhD

Dr Öhman har slutat hos oss, ny läkare kommer att ersätta henne i höst och mer information kommer så snart rekrytering är färdig. Under tiden hänvisar vi till växeln på telnr 042-372550 eller till någon av hennes kollegor på deras telefontid.

Rasmus Smith

Specialist i allmänmedicin

Telefon tisdag och torsdag kl. 8-8.30

Petter Winther

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Louise Wickmark

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Eva Amtkil

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Lina Randahl

ST-läkare

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Zaid Al-Ajely

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Anastasia Delander

Distriktssköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag

Marita Penno

Distriktssköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag. Inte i tjänst tisdag udda vecka och fredag jämn vecka.

Anette Persson

Diabetessköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag

Eva Aranyos

BVC-sjuksköterska och astma/KOL-sjuksköterska

Telefontid kl. 9-10 helgfri vardag

Sara Dolk

Barnsjuksköterska

Telefontid kl. 9-10 helgfri vardag

Margareta Axelsdotter

Legitimerad psykoterapeut och kurator

Rebecca Nostell

Sjuksköterska, minnesmottagning

Lidiesys Seger

Sjuksköterska

Hanna Prim

Astma/Kol sköterska

Jessica Hagstedt

Sjuksköterska, blodtrycksmottagning

Föräldraledig

Tove Böcker

Distriktssköterska

Monica Vibeke

Undersköterska

Kristina Nilsson

Undersköterska och medicinsk sekreterare

Heléne Hansson

Undersköterska

Catharina Havenpil

Receptionist

Pernilla Malmquist

Medicinsk sekreterare

Jadranka Dodig

Lokalvårdare