Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Atlefjord

Verksamhetchef, specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 mån-tor

Magdalena Vikenhav

Biträdande verksamhetschef

magdalena.vikenhav@capio.se

Lina Randahl

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Elin Pettersson

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Petter Winther

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Malin Eckerwall

Specialist i allmänmedicin

Telefontid kl. 8-8.30 helgfri vardag

Louise Wickmark

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Eva Amtkil

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Zaid Al-Ajely

ST-läkare

Telefontid kl 8-8.30 helgfri vardag

Anastasia Delander

Distriktssköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag

Marita Penno

Distriktssköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag. Inte i tjänst tisdag udda vecka och fredag jämn vecka.

Christina Esbjörnsson

Distriktssköterska

Tove Böcker

Distriktssköterska

Föräldraledig

Anette Persson

Diabetessköterska

Telefontid kl. 9-9.30 helgfri vardag

Eva Aranyos

BVC-sjuksköterska

Telefontid kl. 9-10 helgfri vardag

Sara Dolk

Barnsjuksköterska

Föräldraledig

Rebecca Nostell

Sjuksköterska, minnesmottagning

Lidiesys Seger

Sjuksköterska, vaccinationsmottagning

Hanna Prim

Astma/KOL-sjuksköterska

Jessica Hagstedt

Sjuksköterska, blodtrycksmottagning

Hanna Engdahl

Sjuksköterska

Monica Vibeke

Undersköterska

Kristina Nilsson

Medicinsk sekreterare

Heléne Hansson

Undersköterska

Zaida Rodriguez Santana

Undersköterska

Catharina Havenpil

Receptionist

Pernilla Malmquist

Medicinsk sekreterare

Jadranka Dodig

Lokalvårdare