BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Camilla Lorentzon

Verksamhetschef

Anna Angelisson

BVC-sjuksköterska

Erika Trulsson

BVC-sjuksköterska

Lina Enermo

BVC-sjuksköterska

Malin Åkerberg

BVC-sjuksköterska

Ulrika Darios

BVC-sjukskötesrka