Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Camilla Lorentzon

Verksamhetschef

Linda Sundelöf

Medicinskt ansvarig läkare

Anni Åkermyr

Enhetchef & Sjuksköterska

Anne Björkegren

Sjuksköterska Astma/KOL

Mia Chrisén

Distriktssköterska

Annette Friström

Allmän specialist läkare

Pia Nilsson

Diabetessjuksköterska

Louise Ibsonius Stark

Undersköterska

Therése Finnberg

Undersköterska

Linda Olsson

Undersköterska

Håkan Lindström Persson

Sjukgymnast

Elisabeth Palmqvist

Kurator