Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Camilla Lorentzon

Verksamhetschef

Linda Sundelöf

Medicinskt ansvarig

Annie Åkermyr

Sjuksköterska

Emilia Olsson

Receptionist

Anne Björkegren

Sjuksköterska Astma/KOL