Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sara Nilsson

Verksamhetschef

Anna Heikkinen

Medicinsk sekreterare

Theresia Losell

Verksamhetsassistent och medicinsk sekreterare

Karin Mellbris

Receptionist

Lennart Sjöberg

Medicinskt ansvarig läkare

Basel Alkanakri

Leg. läkare

Ann-Christin Roth

Diabetes- och distriktssköterska

Anna Karlsson

Astma/KOL-sköterska, asylsjuksköterska

Alexandra Stjärneblad

Sjuksköterska

Föräldraledig

Emelie Dockenfelt

Sjuksköterska

Catrine Feustel

Undersköterska

Marina Tanderyd

Verksamhetsassistent Undersköterska

My Danielsson

Undersköterska

Sarah Persson

Undersköterska

Louise Erlandsson

Dietist

Hong Tran

Lokalvårdare, värdinna

Markus Severin

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Christina Csurolyai

Distriktssköterska, äldresköterska

Lisette Ahlgren

Sjuksköterska

Maria Engdahl

Sjuksköterska

Annika Nordqvist

Kurator