BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Färm

Verksamhetschef

Marie Haglund

BVC-sjuksköterska

Vänligen tala in ett meddelande.

bvc.kristianstad@capiocitykliniken.se

Lina Lennartsson Persson

BVC-sjuksköterska

Vänligen tala in ett meddelande.

bvc.kristianstad@capiocitykliniken.se

Sara Schedvins

BVC-sjuksköterska

Vänligen tala in ett meddelande.

bvc.kristianstad@capiocitykliniken.se

Anna Strömbäck

BVC-sjuksköterska

Vänligen tala in ett meddelande.

bvc.kristianstad@capiocitykliniken.se

Ida Vidjeskog

BVC-sjuksköterska

Vänligen tala in ett meddelande.

bvc.kristianstad@capiocitykliniken.se

Linda Nyberg-Pronk

Specialist i barnmedicin