Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

  Vi samarbetar med sjukgymnasterna på SportMed.

 • Gruppbehandling

  Att delta i en gruppbehandling kan vara ett bra tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra personer som har liknande besvär.

  Smärtskola
  Kursen är till för dig som lever med långvarig smärta. Den omfattar fyra träffar med föreläsningar och möjligheten att testa olika typer av praktisk träning och avspänningsövningar. Målsättningen är att du ska lära dig mer om de verktyg som finns för att hantera din vardag på bästa sätt.

  Vi pratar bland annat om:

  • Hur kroppen påverkas av smärta
  • Medicinering
  • Stress
  • Acceptans
  • Känslor
  • Hjälpmedel
  • Balans mellan ansträngning och vila
  • Sömn

  Som en del av behandlingen gör vi avslappningsövningar genom träning i Mindfulness. Ni får även prova på ett pass med medicinsk yoga där vi fokuserar på att förbättra vår sömnkvalitet. För att delta i smärtskolan behöver du först få en remiss från läkare eller sjuksköterska.

 • Hjälpmedel

  Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva någon form av hjälpmedel. Om vår behovsbedömning visar att du behöver hjälpmedel kan du i regel få dem förskrivna av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa arbetsterapeuter har även möjlighet att komma hem till dig för att undersöka vilken typ av hjälpmedel som passar dig. Om du är anhörig eller närstående erbjuder vi också handledning i förflyttning eller hantering av hjälpmedel.

  Hjälpmedel för vuxna över 20 år
  Var god observera att arbetsterapeuten endast har möjlighet att hjälpa barn upp till 20 år med bedömning, utprövning och förskrivning av hjälpmedel. Vuxna över 20 år ombeds vända sig till Kristianstads kommun. 

 • Handrehabilitering

  Om du har besvär som rör smärta, domningar eller nedsatt styrka och rörlighet i fingrar, händer eller underarmar kan du få hjälp med handrehabilitering hos oss. Beroende på besvär och behov får du hjälp med fortsatt behandling eller stöd att träna hemma själv. 

  Vid vissa typer av besvär kan du behöva ett stöd eller en skena för handleden eller ett finger, dessa kallas för ortoser. Om du är i behov av en ortos hjälper vi dig med utprovning.

 • Paraffinbad

  Om du har smärta och minskad rörlighet i lederna i händerna kan behandling med paraffinbad minska din smärta och öka rörligheten. 

  Vid behandlingen får du doppa ner händerna i ett bad med varmt, smält paraffin. När du tar upp händerna har paraffinet lagt sig som ett tunt lager på händerna. Du får ta på en vante över paraffinet för att hålla handen varm. När lederna är uppvärmda gör man olika övningar för att bibehålla eller få upp rörligheten i lederna.

  Paraffinbad kan till exempel användas vid:

  • Artros
  • Reumatiska besvär
 • Samtal om fysisk aktivitet

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

 • Stresshantering

  Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada. Det är därför viktigt med vila och återhämtning. Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan vi hjälpa dig.

 • Samarbete med SportMed

  Vi samarbetar med sjukgymnasterna på SportMed. Du kan ringa direkt till SportMed om du vill boka eller avboka en tid.

  Vi samarbetar med sjukgymnasterna på SportMed. Du kan ringa direkt till SportMed om du vill boka eller avboka en tid. Adress: Björkhemsvägen 15, Kristianstad

 • Bostadsanpassning

  Om du har svårt att klara av att göra vardagliga aktiviteter i ditt hem kan du ibland behöva en bostadsanpassning. En arbetsterapeut kan då hjälpa till med utredning och intyg samt fylla i ansökan för bostadsanpassning.

  Det är kommunen som beslutar om du ska få bidrag till bostadsanpassning.

  En bostadsanpassning kan till exempel innebära att:

  • Ta bort trösklar
  • Byta ut badkar mot dusch
  • Ordna en ramp vid entrén

   

  Hembesök
  Vid behov kommer arbetsterapeuten hem till dig för att göra en bedömning av vilken hjälp du behöver. Du får berätta om dina besvär och vad du känner att du behöver hjälp med. Du får ofta prova att utföra aktiviteterna du har svårt med för att arbetsterapeuten ska kunna bedöma vilken typ av hjälp som kan passa dig. Tillsammans diskuterar ni vilka lösningar som finns för dig. I vissa fall kan det hjälpa att träna på en aktivitet med hjälp av en sjukgymnast. I många fall finns det hjälpmedel som kan underlätta olika aktiviteter. Finns det behov av en bostadsanpassning hjälper vi dig att skriva de intyg som behövs.