Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Färm

Verksamhetschef

Linda Nyberg-Pronk

Specialist i barn- och ungdomsmedicin

Jörgen Johansson

Specialist i barn- och ungdomsmedicin

Joen Björnberg

Specialist i gynekologi