Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Färm

Verksamhetschef

Markus Adler

Specialist i allmänkirurgi

Tomas Wetterling

Specialist i allmänkirurgi

Lorenzo Riva

Specialist i allmänkirurgi

David Rellme

Specialist i allmänkirurgi

Jan Kloow

Specialist i ortopedi

Kim Robild

Specialist i barn- och ungdomsmedicin

Jörgen Johansson

Specialist i barn- och ungdomsmedicin

Joen Björnberg

Specialist i gynekologi

Moddy Schain

Specialist i urologi

Bo Magnusson

Specialist i urologi