föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Alkohol

 • Demens

 • Dietik/kostrådgivning

 • Gynekologi

 • Hud

 • Hälsokontroller

 • Hälsosamtal

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Intyg

 • Lättakut- Alla pat. skall ringa in först,044-190670

 • Provtagning

 • Psykisk ohälsa (IBH)

 • Sår och stygn

 • Tobaksavvänjning

 • Företaghälsa

 • Privat sjukvårdsförsäkring