Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Färm

Verksamhetschef

Eva Österberg

Bitr. verksamhetschef

Lena Thell

Medicinsk sekreterare

Tove Franzen

Medicinsk sekreterare

Susanne Nilsson

Medicinsk sekreterare

Jenny Rosenberg

Medicinsk sekreterare

Johanna Lindquist

Receptionist

Theodor Aronsson

Receptionist

Joen Björnberg

Specialist i gynekologi

Lars Haglund

Specialist i allmänmedicin

Jörgen Johansson

Specialist i allmänmedicin

Karin Minnhagen

Specialist i allmänmedicin

Shahram Zarei

Leg. läkare

Eric Lilford

Leg. läkare

Kim Robild

Leg. läkare

Mats Lundgren

Psykoterapeut

Frida Axberg

Dietist

Ida Vidjeskog

Diabetessköterska / distriktssköterska

Mona Skoog

Astma/KOL-sköterska

Ann-Kristin Esbjörnsson

Demenssköterska

Marie Alenius

Distriktssköterska

Maria Hårsmar

Distriktssköterska

Marie Haglund

Distriktssköterska

Sandra Rubin

Distriktssköterska

Annika Persson

Sjuksköterska

Anna Strömbäck

Sjuksköterska

Sara Engqvist

Sjuksköterska

Ida Nilsson Svensson

Sjuksköterska

Renée Roos

Sjuksköterska

Marie Svensson

Undersköterska

Annika Ljungkvist

Undersköterska

Annica Velin

Undersköterska

Kerstin Gillberg

Undersköterska

Cecilia Åberg

Lokalvårdare