Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Jeanette Klemensson

Verksamhetschef

Linda Zaunders

Barnmorska

telefontider måndag - tisdag och torsdag - fredag kl. 11.00 - 12.00

Noraj Huseinov

Barnmorska

telefontider måndag - tisdag kl. 12.00-12.30 samt onsdag - torsdag kl. 08.00 - 08.30