Giftfria leksaker

Vi värnar om ditt barns hälsa. Därför har vi bytt ut alla leksaker i väntrummet som kan innehålla skadliga kemikalier.

I våra väntrum finns enbart leksaker som följer våra riktlinjer för giftfria leksaker. Riktlinjerna bygger på samma regler som Naturskyddsföreningen har satt upp för projektet Giftfri förskola. 

Att byta till giftfria leksaker innebär bland annat att vi har rensat ut gamla leksaker som kan innehålla skadliga kemikalier, t.ex. plastleksaker som bollar, plastdjur, bilar, bilbanor samt träleksaker med flagnande färger. Vi har också köpt in nya giftfria leksaker som barnen kan leka med.