Så hanterar vi ditt barns journal

För att erbjuda god och säker vård behöver vårdpersonalen tillgång till information om ditt barn. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att ta del av ditt barns uppgifter.

Allt hänger ihop

Hur en människa mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården känner till om ditt barn, desto snabbare och bättre vård kan vi ge. Därför har vi journaler. I journalerna finns hela ditt barns vårdhistoria samlad, men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som givits hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Tack vare Patientdatalagen är det nu möjligt för olika vårdgivare att läsa uppgifter i ditt barns journaler, oberoende av vilket landsting, vilken kommun eller privat vårdgivare ni söker vård hos. Det kallas sammanhållen journalföring

Med sammanhållen journalföring kan personen som vårdar direkt se vilken vård ditt barn fått tidigare och om ditt barn exempelvis är överkänsligt mot något, eller äter en medicin som inte bör kombineras med andra mediciner.

På dina villkor

När din vårdgivare har börjat använda sammanhållen journalföring blir hela eller delar av journalen automatiskt tillgänglig för andra vårdgivare. Det är dock bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig och ditt barn som får ta del av uppgifterna, och endast efter att du som vårdnadsgivare givit ditt samtycke.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att ge din vårdgivare den information han eller hon behöver för att kunna ge ditt barn god och säker vård.

Sammanhållen journalföring införs nu successivt över hela Sverige. På webbplatsen 1177 finns all information samlad. Här kan du också se när din vårdgivare planerar att börja använda sammanhållen journalföring.

Vill du visa delar men inte allt?

Du har rätt att spärra uppgifter i ditt barns journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Vilka uppgifter det ska gälla och hur länge avgör du. Du kan också begära att en spärr tas bort när som helst. Det är ditt val.

Innehållsansvarig för denna sida:

Stefan Bremberg
Chefsläkare

Läs vidare