Cellprov

Cellprovtagning. Två kvinnor som pratar med varandra.

Hos oss kan du få hjälp med gynekologisk cellprovtagning. Cellprov görs regelbundet på kvinnor i Sverige för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Provet tas från livmodertappen i underlivet vid en gynekologisk undersökning.

I Skåne kallas kvinnor mellan 23 och 70 år regelbundet till cellprovtagning. För dig som är mellan 23 och 49 år sker kallelsen vart tredje år, för dig över 50 år sker den vanligtvis vart femte år.

I Region Skåne är cellprovtagning kostnadsfritt för alla kvinnor.

Så går undersökningen till

Provet tas av en barnmorska på vår mottagning. Du får klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Barnmorskan använder en liten spatel och en liten mjuk borste som förs in i slidan och stryks mot livmodertappen.

Du bör inte ha sex, använda någon salva eller slidpiller i slidan ett dygn innan cellprovet ska tas. Det kan göra att provet blir svårt att tolka. Du ska inte heller lämna cellprov om du har mens.

Ditt provsvar

Vi skickar ditt prov på analys till ett laboratorium. De flesta proven är helt normala och visar inga cellförändringar. Du får då ett brev med ditt provsvar direkt hem i brevlådan.

Om ditt prov innehåller cellförändringar får du istället en kallelse för en ny undersökning.

Om du har cellförändringar

Om ditt prov visar att du har cellförändringar får du komma på en ny undersökning. Att provet innehåller cellförändringar betyder inte att du har cancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är små och läker av sig själva.

Cellförändringar kan också visa sig vara ett förstadium till cancer och behöver då tas bort för att inte utvecklas till cancer. I ovanliga fall kan provet visa att du har cancer. Oftast är cancern då i ett tidigt stadium och behandlingen blir då enklare än om cancern upptäcks senare.

Skydda dig med vaccin

Du kan skydda dig mot livmoderhalscancer genom att vaccinera dig mot de typer av HPV-virus som kan orsaka cancer. Vaccinationen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Även om du är vaccinerad mot HPV-virus är det viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller eftersom vaccinets skydd inte är fullständigt.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Thesleff
Specialist internmedicin, medicinsk gastroenterologi och klinisk nutrition,
Regional medicinsk chef