Förlossningsbrev - förlossningsplan (1177)

Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden

Sammanfattning

Under förlossningen kan du alltid prata med barnmorskan om hur du vill ha det. Men många vill också planera i förväg. Då kan det vara bra att skriva en förlossningsplan. Som en förberedelse skriver du där ner dina förväntningar i ett brev som vårdpersonalen får läsa.

På förlossningsavdelningen får vårdpersonalen tillgång till din journal från barnmorskemottagningen. I journalen har barnmorskan skrivit lite om dina tankar inför förlossningen, om ni har pratat om det. Om du vill kan du komplettera journalen med ett eget förlossningsbrev. Brevet lämnar du till personalen på förlossningsavdelningen när du kommer dit för att föda. 

Varför ska du skriva ett förlossningsbrev?

Det är omöjligt att säga hur en förlossning kommer att bli. I ett förlossningsbrev kan du skriva ner sådant som är viktigt för dig. Brevet blir ett stöd och en extra information till personalen på förlossningsavdelningen om hur de bäst kan hjälpa dig. Planen är en bra förberedelse, du får tänka igenom hur förlossningen ska bli så bra som möjligt för dig.

När ska du skriva brevet?

En del tänker på förlossningen under hela graviditeten och börjar med brevet tidigt. Andra kanske antecknar ett par punkter de sista veckorna. Som riktmärke kan du tänka att de flesta barn föds mellan vecka 37+0 och 41+6. Vecka 36 till 37 är genomsnittslängden för en tvillinggraviditet. Det kan vara bra att ha förlossningsplanen färdig i god tid.

Vad kan brevet innehålla?

Börja med namn och personnummer. Då vet alltid förlossningspersonalen vems brevet är. I brevet kan du gärna ha med en kort beskrivning av dig som person, dina styrkor och svagheter, hur du fungerar i olika situationer. 

Det är också vanligt att skriva ner tankar om
• smärtlindring
• förlossningsställningar
• tiden på bb
• matning och skötsel av barnet.

Det är bra att ta upp om du är orolig eller rädd för något, men också vad du ser fram emot. Det finns inget som är för pinsamt för att skriva i ett förlossningsbrev.Du bestämmer själv vad som ska stå och hur långt brevet blir. En del skriver korta brev i punktform, medan andra skriver längre. Men tänk på att personalen på förlossningsavdelningen har begränsat med tid.

Tidigare erfarenheter

Om du har tidigare erfarenheter som kan påverka förlossningen är det bra om barnmorskan får veta det. Du kanske har hört eller läst något som du har funderingar kring. Eller så kanske du har varit med om något som kan inverka på förlossningen. Har du fött barn tidigare kan du ta upp saker som du var nöjd med eller sådant som du skulle vilja ha annorlunda. 

För dig som följer med

Vid en förlossning är det alltid den som föder som bestämmer och som har huvudrollen i förlossningen. Men om du är medföljare är du också viktig. Vad har du för önskemål och tankar? Rädslor eller drömmar om förlossningen? Hur fungerar du i olika situationer? Sådant är bra att ha med i förlossningsbrevet. Ibland är det kanske du som medföljare som har störst behov av en förlossningsplan.

Om det inte blir som du tänkt dig

En förlossning går inte att styra helt. Kanske händer det saker under förlossningen som gör att det inte går att följa planen. Det är alltid din och barnets säkerhet som går först. Det kan också vara så att du ändrar dig. Personalen är vana vid det. Ingen tycker att det är konstigt om du ändrar dig angående smärtlindring eller något annat.

Ibland går en förlossning snabbt. Kanske inte personalen hinner med att läsa ditt förlossningsbrev ordentligt. Brevet kan ändå vara bra att ha. Be en barnmorska att läsa det efteråt. Med brevet som utgångspunkt kan ni diskutera. Vad blev som du hade tänkt och vad blev annorlunda?

Ladda ner en mall

Det finns mallar att utgå ifrån om du vill. Ett exempel på mall är dokumentet du hittar här på sidan. Ladda gärna ner vår förlossningsplan.  

Ladda ner mallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad:
2015-02-06
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna-Karin Månsson, barnmorska, mödrahälsovården i Lund

Innehållet är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Har du synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen.