Så följer vi din graviditet

Vi följer både din och barnets hälsa under hela graviditeten för att du och barnet ska må så bra som möjligt. Vi genomför regelbundna kontroller och provtagningar och finns här för att ge dig information och råd och svara på dina frågor.

Vi arbetar efter Region Skånes basprogram där du erbjuds regelbundna besök hos din barnmorska. Genom provtagning och kontroller kan vi tidigt upptäcka om det är något som inte stämmer och erbjuda hjälp eller råd och stöd för åtgärder. Basprogrammet är en grund som alla gravida erbjuds, därefter anpassas besöken efter dina och barnets behov.

Detta gör vi vid besöken

Inskrivning

Om du har gjort ett graviditetstest som visar att du är gravid kan du kontakta oss för att boka ett första besök hos en barnmorska. Första kontakten med barnmorskan kallas inskrivning och brukar ske innan graviditetsvecka 12.

Detta görs bland annat under inskrivningen:

 • Barnmorskan beräknar ungefärligt förlossningsdatum genom att fråga när du hade din senaste mens.
 • Barnmorskan ställer frågor om din hälsa och livsstil, t.ex. kost, motion, alkohol och droger, mediciner och sjukdomar, samt frågor om eventuella sjukdomar hos dina släktingar.
 • Barnmorskan mäter din längd, vikt och ditt blodtryck.
 • Du får lämna blodprov och urinprov.
 • Barnmorskan informerar om vad som händer i kroppen vid en graviditet och olika graviditetsbesvär.
 • Barnmorskan berättar om de kommande besöken under graviditeten och vilka undersökningar som kommer att göras. Du får också information om fosterdiagnostik om du önskar detta.
 • Barnmorskan bokar en tid för rutinultraljud, vilket vanligtvis sker runt graviditetsvecka 18-20.

Ställ gärna frågor

Du är alltid välkommen att ställa frågor om allt som rör graviditeten, din kropp, relationer, föräldraskap m.m. Vi finns här för att stötta och guida dig genom graviditeten och förbereda dig inför föräldrarollen.

Rutinultraljud

Någon gång runt graviditetsvecka 18 erbjuds du ett rutinultraljud. Ultraljudet görs på sjukhuset men själva besöket bokas av barnmorskan under inskrivningen. Syftet med ultraljudet är bland annat att se om det är fler än ett foster, hur fostret växer och eventuella avvikelser eller missbildningar.

Tätare besök längre fram i graviditeten

I början av graviditeten träffar du inte barnmorskan så ofta om graviditeten fortlöper normalt, men från och med graviditetsvecka 24 blir besöken mer regelbundna.

Från och med nu görs bland annat följande vid dina besök:

 • Ni lyssnar på barnets hjärtljud.
 • Barnmorskan mäter storleken på din livmoder med hjälp av ett måttband utanpå magen.
 • Barnmorskan mäter ditt blodtryck.
 • Vid några av besöken mäts din vikt.
 • Du får lämna urinprov samt blodprov vid några av besöken.

Samtal en stor del av mötet

En stor del av dina besök hos barnmorskan ägnas åt samtal. Ni pratar till exempel om hur du mår och hur fostret rör sig i magen. Ni brukar också prata om den kommande förlossningen samt om amning, föräldraledighet och planering inför BVC. Du är alltid välkommen att ställa frågor om allt som rör graviditeten, din kropp och hälsa, relationer med mera.

Eftervårdsbesök

Efter barnet är fött får du komma tillbaka till barnmorskan för en efterkontroll. Besöket brukar ske cirka två månader efter förlossningen.

Detta görs bland annat vid efterbesöket:

 • Ni pratar om din upplevelse av förlossningen och tiden på BB.
 • Ni pratar om hur det är hemma med barnet, amning, din hälsa och livsstil m.m.
 • Du erbjuds en gynekologisk undersökning för kontroll av eventuella bristningar samt information knipövningar för bäckenbottenträning.
 • Du blir erbjuden råd om preventivmedel.

Hälsovården fortsätter på BVC

När barnet är fött fortsätter den förebyggande hälsovården av barnet istället på barnavårdscentralen. Du erbjuds bland annat ett hembesök av en BVC-sköterska som sedan följer ditt barns utveckling och hälsa upp till sex års ålder.

Läs mer om vår barnavårdscentral

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Thesleff
Specialist internmedicin, medicinsk gastroenterologi och klinisk nutrition,
Regional medicinsk chef

Innehållsansvarig för denna sida:

Mahshid Klang
Medicinskt ansvarig läkare,
specialist allmänmedicin