Könssjukdomar

Hos oss kan du få hjälp att testa dig för olika könssjukdomar som smittar via sex.

Om du känner symptom eller är orolig för att du kan ha smittats av en könssjukdom kan du kontakta oss så hjälper vi dig med provtagning. Vi kan också hjälpa dig med information och rådgivning om säkert sex och olika typer av preventivmedel.

Provtagning och behandling är gratis

Att testa sig och få behandling för könssjukdomar hos oss är gratis.

Smittskyddslagen

För att minska spridningen av vissa sjukdomar som anses extra allvarliga finns smittskyddslagen. I smittskyddslagen ingår t.ex. hiv, gonorré, klamydia, syfilis och hepatit.

Om du misstänker att du har en könssjukdom som finns med i smittskyddslagen är det viktigt att du går och testar dig, både för att du själv ska få behandling och för att inte riskera att sjukdomen sprids vidare till andra.

Om testet visar att du har en könssjukdom som ingår i smittskyddslagen görs en smittspårning. Det innebär att du måste berätta vem eller vilka du har haft sex med för att dessa personer också ska testa sig och få behandling. Du behöver inte kontakta personerna själv, vi sköter kontakten genom att skicka ett brev till de berörda och berättar inte vem som uppgett deras namn.

Innehållsansvarig för denna sida:

Anna-Karin Lindblom Folkesson
Specialist i allmänmedicin. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-12-13.