Journal via nätet

Läs delar av din journalinformation, bokade tider och vilka kontakter du haft med vården.


Gå in på 1177.se och logga in med e-legitimation. Du hittar din information i journaltjänster, under rubriken Journalen. Om du är patient inom Psykiatri Skåne kan du se delar av dina journalanteckningar gjorda från den 28 september 2015. 

Journaler för barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatri visas inte. 

För mer information, se vår FAQ nedan.