Behandling hos dietist

Dietist. Hur och vad ska vi äta?

Du som har besvär med kosten är varmt välkommen till vår dietist. Här pratar vi om hur du kan förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa. Du behöver ingen remiss för att komma hit.

Syftet med behandlingen är att förbättra din hälsa, lindra dina symptom och uppmärksamma kostens betydelse för din diagnos. Några diagnoser vi arbetar mycket med är diabetes, övervikt, förhöjda blodfetter och IBS. Besöket sker på dina villkor och det är också dina individuella mål vi strävar efter att uppnå.

Vi erbjuder bland annat:  

  • Samtal om dina besvär och din livsstil
  • Råd om mat och dryck
  • Råd om specialkost vid intolerans
  • Hjälp att sätta upp en hälsosam kostplan
  • Förskrivning av kosttillägg/näringsdrycker

Dina besök hos oss

Under första besöket ber vi dig berätta om din sjukdom eller dina besvär och redogöra för dina matvanor. Vi frågar också om andra saker som kan påverka hur du mår, såsom yrke, fysisk aktivitet, sömnkvalitet, längd, vikt, om du röker och hur magen fungerar. När vi fått en bild av dina besvär och din livssituation pratar vi om vad du vill förändra. Tillsammans sätter vi upp mål för behandlingen som vi tar oss an, ett eller ett par i taget. De råd vi ger dig utgår alltid från svenska och nordiska näringsrekommendationer. Vanligtvis bokar vi in ett återbesök för uppföljning. Då kan vi ibland komma överens om en hemuppgift inför nästa besök. En sådan uppgift kan vara att skriva kostdagbok.

Vi rekommenderar regelbundna återbesök till dess att du känner att du kan arbeta vidare på egen hand.

Innehållsansvarig för denna sida:

Christian Rauer
Specialistläkare. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-12-14.