Psykolog

Per Mark, psykolog.

Per Mark

Jag har genomgående upplevt en tydlig arbetsbeskrivning, ett elastiskt och progressivt förhållningssätt till arbetet med psykisk ohälsa, enkla och snabba beslutsvägar samt en stor känsla av egenkontroll över min arbetssituation.

Varför valde du att bli psykolog?

En kombination av nyfikenhet, engagemang och långsiktighet med fokus på att försöka främja god hälsa.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Jobbar 8.00-16.30. Enskilda psykoterapeutiska samtal med 6-7 patienter per dag.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?

Den spridda floran av olika patienter och deras situation, livsföring och bekymmer stimulerar till mycket, bland annat vetgirighet och ödmjukhet.

Hur har din utveckling sett ut hos Capio?

Jag inledde min yrkeskarriär på Capio september 2013 som PTP-psykolog. Efter ett år arbetade jag ett halvår inom psykiatrin. Våren 2015 fick jag möjlighet att komma tillbaks till Axess.

Hur är Capio som arbetsgivare?

Jag har genomgående upplevt en tydlig arbetsbeskrivning, ett elastiskt och progressivt förhållningssätt till arbetet med psykisk ohälsa, enkla och snabba beslutsvägar samt en stor känsla av egenkontroll över min arbetssituation.

Varför skulle du rekommendera andra att söka sig till Capio?

Utifrån min yrkesroll som psykolog skulle jag rekommendera mina kollegor att söka sig till Capio eftersom möjligheten att arbeta effektivt och modernt stimulerar den enskilda yrkesutövaren och är samtidigt ett konstruktivt försök till att hantera den ökande psykiska ohälsan i samhället.

Jobbar på

Capio Vårdcentral Axess

Anställd på Capio sedan

2015

Fritidsintressen

Korpfotboll, musik och mat